Gällande protokoll

Från distriktets möten så komme dessa inte gå att hämta på hemsidan längre utan mailas till lokalklubbarnas ordförande då de är justerade.

 

Info från SBK:

 

Hej!

Nu är höstens tävlingssäsong i full gång och UG lydnad vill gärna påminna alla arrangörer av lydnadstävlingar om att domare numera ska publiceras i SBK tävling innan anmälningstiden för tävlingen gått ut. Saknas domare vid anmälningstidens utgång eller om det blir domarbyte ska detta skyndsamt publiceras i SBK tävling.

Läs gärna mer i Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar som ni hittar i högerkolumnen på denna länk:

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/regler-lydnad/

Sprid detta vidare till alla era underliggande klubbar!

Vänliga hälsningar

Janna Myhre

Läs mer om det här: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2021/05/nu-ar-det-dags-prov-och-tavlingar-oppnas-igen/

I och med detta har SBK:s Utskott för prov och tävling förlängt ansökningstiden för prov/tävlingar, läs mer om det här: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2021/05/sista-ansokningsdag-for-prov-och-tavlingar-flyttas-fram/

För er kännedom kan ni alltid hitta SBK:s Utskott för prov och tävlings justerade protokoll här: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/utskottet/protokoll-anteckningar/

 

 

 

Ny hantering av PM till tävlande från 1 september 2019

Hej,

Nedan ser ni ett utdrag ur justerat protokoll från SBK:s Utskott för prov och tävlingsmöte nr 6/2019:
_______________________________________

§ 83 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
d) PM till tävlande
Utskottet beslutade att PM endast ska finnas i SBK Tävling, i bruks måste prioriteringslistan då finnas med, PM ska alltså inte e-postas ut till de tävlande. Men för att undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där även de anonyma ekipagen ska finnas med, e-postas till domare och figuranter enligt sportens bestämmelser gällande tid för utsändande av PM. Så som tillexempel i bruks 14 dagar före prov. Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post.
Detta ska börja gälla från och med 1 september 2019.

Med omedelbar justering.

________________________________________

 

Protokollet i sin helhet finner ni här: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/utskottet/protokoll-anteckningar/

 

Med vänlig hälsning
Camilla Hjort
Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben

 

Information från SBK angående kontaktuppgifter och betalningsinformation på SBK Tävling!

Hej,

På förekommen anledning behöver jag er hjälpa med att sprida informationen om nedan till alla era underliggande klubbar:

• Att alla tävlingsarrangörer måste lägga in kontaktuppgifter till någon på klubben, som tävlande ska kunna få kontakt med vid frågor inför tävling.
• Att tävlingsarrangörer lägger in IBAN nr också i systemet – vi får mer och mer folk som anmäler sig från andra länder och vi på supporten för SBK Tävling kan inte svara på detta!

 

Med vänlig hälsning
Camilla Hjort
Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben

Sista datum för ansökan om prov/tävlingar 2021!

 

Utskottet för prov och tävling i SBK har beslutat att ändra datum för sista datum att ansöka om prov/tävlingar 2021.

Normalt skall distriktet ansökt om tävlingar senast den 15 september men i år är detta datum satt till den 15 november.

 

Detta betyder att alla klubbar skall ha ansökt om tävlingar till 2021 på SBK Tävling senast den 1 november.

Sedan behöver distriktet 2 veckor för eventuella ändringar, för att sedan lämna till SBK senast den 15 november.

 

OBS! Sista datum för klubbar i distriktet att ansöka om på SBK Tävling för tävlingar 2021 är den 1 november.

 

Mvh

 

TS Västra distriktet

OBS! Konferens inställt pga Covid-19!


Inbjudan konferens regelrevidering

Inbjudan

TS Västra

Angående öppnande av tävlingar år 2020

 

Info från SBK!

 

Hej,

Vi har nu bett konstruktören för nuvarande SBK Tävling att stänga de tävlingar/prov som är öppna för anmälan från februari och framåt år 2020. Dessa tävlingar/prov kommer då att hamnar i läge godkända och publicerade, men går inte att  anmäla sig till, så ska de förbli tills att arrangören själv går in och öppnar dessa för anmälan. Vi låter alltså januaris tävlingar/prov 2020 vara öppna för anmälan redan nu, men resten är bara publicerade.

Allt detta har ju att göra med de nya betalningsrutinerna som kommer att finnas i nya tävlingssystemet.

Denna information har ni fått tidigare: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/10/nytt-tavlingssystem-nya-betalningsrutiner/

 

Med vänlig hälsning

Camilla Hjort

Tävlingsavdelningen

Svenska Brukshundklubben

Intresseanmälan till A-domarutbildning, B-domarutbildning och Lydnadsdomare

Distriktet har behov av fler A- och B-domare samt lydnadsdomare och har för avsikt, att starta domarutbildningar under vintern.

Om du är intresserad att utbilda dig till A-domare, B-domare eller lydnadsdomare
anmäl ditt intresse till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Information

 

Viktigt för våra tävlingsarrangörer

Svenska Brukshundklubben har tagit beslut att arrangörer av lydnadstävlingar kan lägga in domare på sin tävling så fort som möjligt i SBK Tävling men att man ska lägga in domare minst en vecka innan tävlingen. Detta sker med start från 1 juni 2016

Vad händer se kalendern

Inga händelser

© VÄSTRA DISTRIKTET 

C/O Bengt Blomqvist Västra Boljen 144 46396 Nygård
Tel  ordf.: 0732-74 52 20 

Bankgiro: 5249-9373 Officiell e-post adress