Ny hantering av PM till tävlande från 1 september 2019

Hej,

Nedan ser ni ett utdrag ur justerat protokoll från SBK:s Utskott för prov och tävlingsmöte nr 6/2019:
_______________________________________

§ 83 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
d) PM till tävlande
Utskottet beslutade att PM endast ska finnas i SBK Tävling, i bruks måste prioriteringslistan då finnas med, PM ska alltså inte e-postas ut till de tävlande. Men för att undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där även de anonyma ekipagen ska finnas med, e-postas till domare och figuranter enligt sportens bestämmelser gällande tid för utsändande av PM. Så som tillexempel i bruks 14 dagar före prov. Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post.
Detta ska börja gälla från och med 1 september 2019.

Med omedelbar justering.

________________________________________

 

Protokollet i sin helhet finner ni här: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/utskottet/protokoll-anteckningar/

 

Med vänlig hälsning
Camilla Hjort
Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben

Vad händer se kalendern

Inga händelser

© VÄSTRA DISTRIKTET 

c/o Ulla Wallh Valthornsvägen 14 441 43 Alingsås 
Tel  sekr: 0768-015644 Tel  ordf.: 0732-74 52 20 
Bankgiro: 5249-9373 Officiell e-post adress