Dataskyddsförordningen - GDPR

Förordningen träder i kraft 2018-05-25 och den ersätter den tidigare Personupplysningslagen (PuL).

Information och checklista om hur lokalklubbarna kan hantera detta finns på SBK:s hemsida http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/dataskyddsforordningen-gdpr/.
Här finns också länkar till Datainspektionen och SKK för ytterligare information.

Vad händer se kalendern

Inga händelser

© VÄSTRA DISTRIKTET 

c/o Ulla Wallh Valthornsvägen 14 441 43 Alingsås 
Tel  sekr: 0768-015644 Tel  ordf.: 0732-74 52 20 
Bankgiro: 5249-9373 Officiell e-post adress