Dokument (Info/Pr)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prispallen 2019 är DMreceived 499650384192916 rally 2019 DM

 

 

Dokument (Rallylydnad)

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Dokument (Agility)

Info-PR

Sammankallande Christina Sjögren 0707-535063  

Bengt Blomqvist 0520-662297 

IT-ansvarig  Vakant 

© VÄSTRA DISTRIKTET 

c/o Ulla Wallh Valthornsvägen 14 441 43 Alingsås 
Tel  sekr: 0768-015644 Tel  ordf.: 0732-74 52 20 
Bankgiro: 5249-9373 Officiell e-post adress