Utbildning

Sammankallande Gun-Britt Johansson 0708-73 97 93 

 

Olika typer av instruktörer

Följande kategorier instruktörer finns inom hundägarutbildningen:

  • SBK-instruktör allmänlydnad steg 1 och 2
  • SBK-instruktör lydnadslydnad
  • SBK-instruktör rallylydnad
  • SBK-instruktör brukslydnad
  • SBK-instruktör spår
  • SBK-instruktör specialsök

Bli instruktör

För att utbilda dig till instruktör ska du vara aktiv i din klubb och bli rekommenderad av styrelsen. Du ska också ha hjälpt till på minst två kurser och få vitsord från instruktörerna som ansvarat för kurserna.

Instruktörsutbildningar arrangeras av lokalklubb eller distrikt

SBK Grundmodul

Mål

En grundläggande utbildning för alla instruktörskategorier och även andra intresserade.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge blivande instruktörer och andra intresserade en gemensam

värdegrund och kunskapsbas

Till arrangör av instruktörsutbildning och lärare

Instruktörsutbildningen genomförs i olika moduler. Syftet är att utbildningssystemet ska vara flexibelt och att samtliga blivande instruktörer får en gemensam plattform.
Den blivande instruktören går först en grundmodul som är gemensam för alla typer av instruktörer. Därefter väljs en specialinriktning. För att tilldelas certifikat ska också Studiefrämjandets L 1 vara genomförd. Det går förstås utmärkt att utbilda sig inom flera specialinriktningar.

Lansering av SBK utbildning

Svenska Brukshundklubben lanserar en ny webb "SBK utbildning". SBK utbildning är en portal för allt vårt utbildningsmaterial, våra onlineutbildningar och träningstips för den aktiva hundägaren.

SBK utbildning är en portal för Svenska Brukshundklubbens onlineutbildningar. Via inloggning kommer våra kursdeltagare på lärare- och instruktörsutbildningar hitta allt material som rör kursen. Det är också här som kursledaren administrerar kurserna och kan hämta material.

© VÄSTRA DISTRIKTET 

c/o Ulla Wallh Valthornsvägen 14 441 43 Alingsås 
Tel  sekr: 0768-015644 Tel  ordf.: 0732-74 52 20 
Bankgiro: 5249-9373 Officiell e-post adress