Rasutveckling

RASUTVECKLINGSSEKTORN –RUS ansvarar för både mentaldelen och utställning.

RUS sköter också verksamheten som rör SBK-rasernas utveckling, t ex:

  • Mentalbeskrivningar och Mentalprov samt utbildning av funktionärer
  • Utställningar samt utbildningar inom det området

Västra distriktets Rasutveckling

Sammankallande Owe Andersson 0702-460807  

Reino Oskarsson 0703-250026

Daniel Svensson 0702-271755 

Utställningsansvarig <vakant>  

© VÄSTRA DISTRIKTET 

c/o Ulla Wallh Valthornsvägen 14 441 43 Alingsås 
Tel  sekr: 0768-015644 Tel  ordf.: 0732-74 52 20 
Bankgiro: 5249-9373 Officiell e-post adress