Utbildning

Sammankallande Gun-Britt Johansson 0708-739793

SBK Instuktörsutbildning

Ansvarig Mari Bergh 0707 453561

 

Målgod förebild för andra

SBK Instuktörsutbildning är grunden för samtliga instuktörer inom SBK.

Syfte

Att SBK-instruktörer har god kunskap och många verktyg oavsett vilken gren man än väljer, att specialisera sig inom därefter.

Förkunskaper

- medlem och aktiv i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller SKK-klubb

- rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb

- minst en kurs med egen hund

- minst två kurser som assistent/hjäpinstruktör inom SBK:hundägarutbildning under den senaste tvåårsperioden

- tycka om att arbeta med människor och hundar

- god förebild för andra hundägare

- god allmänlydnad på sin egen hund

Omfattning

Kursen omfattar cirka 72 studietimmar á 45 minuter och kan hållas, under kvällar eller över ett antal helger.

I utbildningen ingår även hemuppgifter i www.sbkutbildning.se/utbildning som utförs mellan kurstillfällena, samt examinationsarbete i form av projektekipage. Tid för detta är individuellt.

Kursen innehåller sammanlagt tre moduler

Fysikska lärarledda träffar

Teori Hemuppgifter i SBK utbildning

Praktik Projektekipage och Kurs i utbildningen

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren i praktiken kunna tillämpa:

- Läsa hund

- TSB-modellen i teori och praktik

- Olika inlärningsprinciper och modeller

- Valpens utveckling och träning

- Allänlydnadspassets alla delar och övningar

- Olika aktiveringsövningar

- Olika inlärningsstilar, gruppdynamik och konflikthantering

- Ett coachande förhållningssätt

 

För ett godkännande krävs av deltagaren 90 procent närvaro på praktikträffarna!

© VÄSTRA DISTRIKTET 

c/o Ulla Wallh Valthornsvägen 14 441 43 Alingsås 
Tel  sekr: 0768-015644 Tel  ordf.: 0732-74 52 20 
Bankgiro: 5249-9373 Officiell e-post adress